saglikliyasam7.com

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Atık Pillerin Zararları Nelerdir?

07.10.2018
443
Atık Pillerin Zararları Nelerdir?

Atık Pillerin Zararları Nelerdir?

Atık pillerin verdiği zararlar, özellikle doğanın dengesini bozduğu için çok ciddiye alınmalıdır. Günümüzde birçok teknolojik cihaz, pil ile çalışır. Pillerin belli bir ömrü vardır. Süresi kullanılmış olan ürünlerin, doğaya gelişi güzel şekilde bırakılması, tabiat için çok büyük bir tehlike anlamına gelmektedir. Atık pil kavramı, son yılların en önemli sorunlarından birisi olmuştur. Atık pillerin zararları nelerdir maddeler halinde anlatılmalıdır.

Doğal Kaynaklar Üzerinde Büyük Zararlar Vardır

Farklı amaçlar için kullanılan piller, genellikle bittiği zaman atılmaktadır. Ancak bu durum bir takım zararı beraberinde getirmektedir. Atık pillerin çevreye verdiği zararlar ve bunlardan korunma yolları mutlaka bilinmelidir. Pillerin üretilmesi ve başka yerlere nakledilmesi, genellikle doğal kaynaklar üzerinde tüketici bir etki göstermektedir.

Küresel Isınma Ve İklim Değişikliğine Neden Olur?

Son yıllarda dünyanın gündemini meşgul eden konuların başında küresel ısınma gelmektedir. Ortalama sıcaklık değerlerinin artışı, birçok farklı nedenden kaynaklanmaktadır. Pillerin bu durum üzerinde çok büyük bir tesiri söz konusudur. Pillerin içinde metal iyonu söz konusudur. Buna ek olarak daha farklı zararlı maddeler de yer almaktadır. Pillerin sorumsuz bir şekilde doğaya atılması, sera gazlarının derecesini arttırır. Isı yükselir. Bu durum küresel ısınma sorununun daha kötü bir seviyeye gelme noktasında tetikleyici bir unsudur. Ancak şarj edilebilir pillerin bu konuda daha az miktarda bir zarara neden olduğunu söylemek gerekiyor.

Hava Asitlenmesi

Kullanımı bittikten sonra atık haline gelen piller; çevreye toksik kimyasal olarak bilinen zararlı bir maddeyi yaymaktadır. Ayrıca pil, bir takım gazların da çevreye salınımına neden olmaktadır. Doğa atılmış olan bir pilin, yok olması yüzlerce yılı bulabilmektedir. Bu süre içinde yağan yağmurlar, pillerin içinde yer alan bir takım zararlı maddelerin havaya karışmasına sebep olmaktadır. Fotokimyasal dumanın ortaya çıkması, özellikle kent yaşamının olumsuz bir şekilde etkilenmesi gibi bir sonucu karşımıza çıkarmaktadır. Havada asitlenme bu şekilde gerçekleşmektedir. İlginizi Çekebilir. Alkolün Zararları Nelerdir?

Atık pillerin bitkilere zararları, bu şekilde gerçekleşmektedir. Yağmur aracılığı ile çökelen her türlü madde, ekosistemlerin yanı sıra toprağı da olumsuz olarak etkiler. Bundan dolayı toprağın verimi düşmektedir. Ayrıca bitkilerin yaşaması daha zor bir hale gelmektedir. Çok fazla pil atığının olduğu yerlerde, toprak üzerinden bitki yetiştirilmesi zamanla imkansız hale gelir. Gazın ve zararlı maddelerin etkileri, toprağın alt katmanlarına kadar nüfuz etmektedir.

Su Kirliliği Bir Diğer Zararlı Etki

Pillerin doğaya bırakılması, su kaynakları üzerinde de bir takım olumsuzlukların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Aküler içinde bulunan zehirli gazlar, farklı yollar ile su kaynaklarına karışabilmektedir. Susayan ve su kaynaklarına yönelen hayvanlar, bu durumdan olumsuz olarak etkilenirler. İçinde zehirli madde olan sular yüzünden birçok hayvanın ölmesi ya da sağlığını kaybetmesi gibi bir durum söz konusu olabilmektedir. Bundan dolayı pillerin yok edilmesi için mutlaka gerekli önlemlerin alındığı tesisler tercih edilmelidir. Ayrıca mevcut tesislerin, su kaynaklarından mutlaka uzak olması şarttır.

Pilin İnsan Sağlığına Zararları Nelerdir?

Pil içinde birçok zararlı madde bulunur. Bunların başında kadmiyum, kurşun ve civa gelmektedir. Kadmiyum; insan sağlığı üzerinde kalıcı hasarlar bırakır. Yüksek tansiyon bunlardan birsidir. Ayrıca akciğer kanseri ve kansızlık gibi sorunların ortaya çıkmasında, pil içinde yer alan bu maddenin tetikleyici bir etkisi söz konusudur. Kurşun, atık halindeki pilin zarar veren bir diğer bileşenidir. Kurşun yüzünden insan vücudu çok daha hassas bir hale gelir. Buna ek olarak kişi, hızlı bir şekilde kuvvetten düşebilmektedir.

Pilin insan sağlığına zararları kapsamında; civanın etkilerini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Civa, özellikle sinir sistemine çok büyük bir zarar verebilmektedir. Beyin üzerinde tahribat yapan bu madde, ayrıca böbrekleri de olumsuz olarak etkiler. Vücutta civa miktarının yükselmesi ile beraber, tansiyonu da yukarıya taşımaktadır. Deride bir takım kızarıklar ortaya çıkar. Yaraların oluşması gibi sonuçlar söz konusudur.

Atık Pillerin Zararlarından Nasıl Korunmak Lazım?

Atık pillerin ortaya çıkardığı zararlardan korunmak için bu tip ürünlere özel çöp kutuları olmalıdır. Ayrıca pillerin yok edilmesi, mutlaka profesyonel tesislerde gerçekleştirilmelidir. Tesisin, yer altı sularını etkilememesi gerekir. Bilinçlendirme ve gereken eğitimlerin kişilere verilmesi şarttır. Böylelikle atık pil sorunu ortadan kalkacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
Copyright 2018 - Saglikliyasam7.com. Tüm hakları saklıdır.