saglikliyasam7.com

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Ayları Kim Buldu?

05.11.2018
281
Ayları Kim Buldu?

Ayları ilk bulan kişi çok merak edilse de bunun tam olarak bir kişiye ait olduğunu söylemek çok zordur. Zaman kavramını kim bulmuştur sorusu gibi bu sualin de birçok farklı yanıtı vardır. Çünkü her medeniye bu kavrama farklı anlamda bir katkı sağlamıştır. Ancak ayların isimlerinin koyulmasında ve bugün İngilizce olarak dile getirilmesinde Roma İmparatorluğu’nun çok büyük bir payı vardır. Birçok farklı Roma kralı, kendi isimlerini ay ismi olarak belirlemişlerdir.

Zaman Kavramı Nedir?

Takvim ve saat gibi kavramlardan önce değişik doğa olaylarına bakılarak insanlar planlarını yapmışlardır. Buna göre dolunay, belirleyici bir kriter olarak karşımıza çıkar. Mesela Babil Devleti, dolunaylar arasını 29.5 gün olarak hesaplamışlardır. Bunun yanı sıra eski Roma döneminde aylar; bir takım gezegen isimlerinden oluşur.

İlk Defa Ayları Hangi Medeniyet Hesaplamıştır?

Ayların hesaplanması, aslında yıl hesaplaması ile beraber değerlendirilmelidir. Çünkü takvim hem ay hem de güneş yılı esas olarak hesaplanmıştır. Hesaplamaya baktığımız zaman karşımıza Sümerlilerin, ayı baz alarak takvimi oluşturduğunu görmekteyiz. Günümüzde kullanılan ay isimlerine çok değişik medeniyetler katkı yapmıştır. Bu noktada Roma döneminde yapılan hesaplamalar ve verilen isimler baz alınmaktadır. Özellikle İngilizce telaffuz edilen adlar, o dönemden kalmadır. İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR. Asetonu Kim Buldu?

Gün İsimleri Nereye Dayanmaktadır?

Haftanın Günlerinin İsimlerini Kim Koydu sorusu çok sık dile getirilmektedir. Gün isimlerinin oluşturulmasında da yine birden fazla medeniyetin olduğunu görmekteyiz. Babiller, bu konuda ilk sırada gelmektedir. Birçok gün ismini ilk defa bu uygarlık kullanmıştır. Bunu Roma devleti de devam ettirmiştir. Böylelikle günümüzdeki isimler ortaya çıkmıştır.

Ayların Kökeni Nereye Dayanır?

Ayların kökeni, Roma devleti dönemine kadar uzanmaktadır. Çok farklı medeniyetler de buna katkı yapmıştır. Her ay ve farklı dillerdeki karşılığı ise şöyledir;

 • Ocak ayı Rumi takvimde kanuni sani olarak bilinir. İkinci ocak ayı olarak tanımlanır. Latincede ise 11.ay anlamına geldiği için Undecim şeklinde telaffuz edilir. Lanus taklar tanrısının adından esinlenilerek koyulmuştur.
 • Şubat ayı eski babil takviminde Sabadu şeklinde kullanılır. Süryaniler ise Şubat olarak kullanır. Latincede Duodecim olarak söylenir. Februa arınma festivalinden gelen bu isim Febrruarius adını almış ve sonrasında February olmuştur.
 • Mart ayı, eski Roma savaş tanrısı olan Martius’dan esinlenilerek koyulmuş bir isimdir.
 • Nisan kelimesi birçok medeniyette ilk meyve anlamına gelmektedir. Artık kış ayının bitmesi ve ağaçların meyve vermesi ile böyle bir isim kullanılmıştır. Güneşlenme anlamına da gelmektedir.
 • Mayıs ayı, Babil medeniyetinde Ayru kelimesinden gelmektedir. Rumi takvim içinde Mayıs olarak ifade edilir. Eski Roma’da Maima Mercurius’un annesidir. Yani bitkileri büyüten ay anlamı dikkat çekmektedir.
 • Haziran kelimesi Süryanice bir isimdir. Latincede ise juvenis sözcüğünden gelmektedir. Anlamı ise gençtir.
 • Temmuz ayının kökeni ise Sümer medeniyetine kadar uzanmaktadır. Eş, kadın anlamına gelmektedir. Dumizi olarak da bilinen Sümerlilerin üreme tanrısından esinlenilerek koyulmuş bir isimdir. Lullus Caesar’ın anısına onun ismi verilmiştir. İngilizce karşılığı July şeklindedir.
 • Ağustos ayının kökenine baktığımız zaman Octavianus Augustus olarak bilinen ilk Roma İmparatoru’ndan bir esinlenme olduğunu görmekteyiz.
 • Eylül kelimesi, Latince’de yedinci ay anlamına gelmektedir. September olarak ifade edilir. Babil takvimine göre Ulul şeklinde söylenmektedir.
 • Ekim ayı, avara ayı olarak da bilinir. Rumi takvim içinde kullanımı Teşrin-i Evvel şeklindedir.
 • Kasım, Arapçada bölen demektir. Kısım olarak bilinen kelimeden türetilmiştir. Teşrini sani ise Rumi takvimdeki karşılığıdır.
 • Aralık, Kanun-i evvel olarak ifade edilmiştir. Yani Ocak ayından önce demektir.

Eski Türkçede Ay Adları Nasıldır?

Ay isimleri nasıl bulundu sorusu, değişik medeniyetler ile cevaplanmıştır. Roma, Süryaniler, Babil uygarlığı, ay isimlerinin bulunmasında büyük katkılar yapmışlardır. Eski Türklerde günümüzden farklı bir şekilde bazı ay isimleri kullanılmıştır. Ocak ayına zemheri ismi verilmiştir. Şubat ayı için ise gücük kelimesi uygun görülmüştür. Mart ayı aynıdır. Abrul, Nisan anlamına gelmektedir. Mayıs ayının isminde bir değişiklik söz konusu değildir. Kirazların bu mevsimde çıkmasından dolayı Haziran ayı kiraz olarak tanımlanmıştır. Ekinlerin biçilmesinden hareket ile Orak, Temmuz ayının karşılığıdır. Ağustos bugünkü ile aynı şekilde kullanılmıştır. İlkgüz, Eylül yerine, Ortagüz Ekim yerine, Songüz ise Kasım için kurulmuştur. Aralık ise karakış olarak tanımlanmıştır.

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
Copyright 2018 - Saglikliyasam7.com. Tüm hakları saklıdır.